Vitajte, chcel by som sa Vám predstaviť.
Volám  sa Peter Schvarc, žijem a tvorím v obci Pukanec ležiacej v Štiavnických vrchoch. Som absolventom umeleckej školy v Pezinku, odbor umelecký keramik, ktorú som ukončil v roku 1988. Následne som nastúpil do podniku Novochema Levice, pobočka keramika Pukanec, kde sa vyrábala úžitková a dekoratívna keramika. Tu so prešiel výrobu od prípravy materiálu cez nalievanie do foriem sádrovej výroby, točenie na hrnčiarskom kruhu, až po maľovanie. Po niekoľkých rokoch som ešte pracoval aj v iných keramických firmách. V súčasnej dobe pracujem v Domove sociálnych služieb v Krškanoch ako inštruktor pracovnej výchovy. V domove vediem keramickú dielňu v ktorej sa venujem mentálne postihnutým chlapcom. Prevádzkujem aj svoju súkromnú keramickú dielňu, kde sa pokúšam udržať tradíciu výroby pukanskej keramiky, keďže je už posledná v Pukanci.
O PUKANSKOM HRNČIARSTVE
Pukanské hrnčiarstvo sa ako cech datuje od roku 1663, keď si miestny hrnčiarsky cech požičal artikuly od novobanských hrnčiarov. Najstaršia písomná zmienka je však už z roku 1542. V rozpise daní pukanských remeselníkov sa medzi kolármi, kováčmi, krajčírmi a obuvníkmi spomína aj hrnčiar Ivanič, ktorý platil daň 50 denárov. Najvýraznejším prínosom v dejinách remeselnej výroby v Pukanci je hrnčiarska výroba nádob, používaných cez celé stáročia až do súčasnosti. V minulosti to boli aj kachlice, no ich výroba od druhej polovice min storočia úplne zanikla. Pukanskí hrnčiari v stáročnom vývoji technológie, sortimentu a hlavne bohatou dekoratívnosťou svojich výrobkov šírili dobré meno svojho mesta.                Celý článok